CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM SÓC TRĂNG

Địa chỉ : Số 360 – Lý Thường Kiệt – Phường 4 – Thành Phố Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại : 079. 3828613 – Fax : 079.3828613

Email :  chsoctrang@soctrangsugar.com