Với đặc điểm là một địa phương có truyền thống lâu năm, diện tích trồng mía tại Sóc Trăng hàng năm luôn có trên dưới 10.000 hecta. Để cây mía có đầu ra ổn định theo chương trình một triệu tấn đường quốc gia, Sóc Trăng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư Nhà máy đường Sóc Trăng. Đơn vị quản lý trực tiếp là Công ty mía đường Sóc Trăng, một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ.TCCB.96 ngày 2/2/1996 của UBDN Tỉnh Sóc Trăng.

company
Được khởi công vào năm 1996, khánh thành vào ngày 22/1/1998, đây là Nhà máy đường công nghiệp đầu tiên khu vực sông Cửu long được đưa vào khai thác.

Với công suất ban đầu là 1.000 tấn mía/ngày (TMN) sản lượng đường đạt mức 15.000 tấn/ năm. Sau 10 năm hoạt động mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhà máy đã được đầu tư từng bước: cải tiến kỷ thuật, mở rộng công suất ép… đến nay đã đạt mức 2.500 TMN, sản lượng đường đạt mức 40.000 tấn/năm.
Hoạt động của nhà máy đến nay đã góp phần tiêu thụ hàng năm gần 50% sản lượng mía trong tỉnh, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng trục ngàn lao động trồng mía và làm các dịch vụ hỗ trợ ( đốn chăt mía, vận chuyển,…).

Trong việc tận dụng các nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động sản suất kinh doanh, đến nay các đơn vị đã đưa vào khai thác các sản phẩm: phân hữu cơ vi sinh Hudavil ( công suất 5.000 tấn/năm từ nguồn bã bùn phế thải), nước tinh lọc Saintard (công suất 7,5 triệu lít/năm), điện thương phẩm (công suất 3 MWh).

lich_su_Hinh_Thanh
Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, đơn vị đã chú trọng việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường… Đơn vị đã được trung tâm Quacert cấp Chứng nhận ISO 9001:2000 từ năm 2005 và chứng nhận HAPCP CODE: 2003 đầu năm 2008.

Với mạng lưới tiêu thụ phủ đầy các tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh trở vào, khâu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty luôn  được bảo đảm và ngày càng phát triển. Chất lượng sản phẩm và uy tính doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Từ là đội ngủ non yếu về tay nghề, kinh nghiệm và kỷ thuật sản xuất mía đường ban đầu, đến nay Công ty đã có một lực lượng lao động có chuyên môn cao. Với tổng số lao động bình quân 400 người, trong đó có: 69 trình độ Đại học và trên Đại học, 41 trình độ Cao đẳng và TCCN, 221 công nhân kỷ thuật ( trong đó từ bậc 5 trở lên là 115 người ).

lich_su_1
Trong điều kiện hội nhập, tất yếu mổi doanh nghiệp cần thiết phải có sự đổi mới, nâng cao nâng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Một tiền đề rất quan trọng trong việc đổi mới là chuyển đổi cơ chế quản lý từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Sau Quyết định số 28/2004/QĐ.TTg ngày 4/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v tổ chức lại và việc thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn cho các công ty, nhà máy đường trong nước. Công ty Mía đường Sóc Trăng đã đủ điều kiện và được UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép tiến hành cổ phần hóa tại Quyết định số175/QĐ-TCCB.04 ngày 9/4/2004.

Sau quá trình chuẩn bị, Phương án cổ phần hóa Công ty đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo các Quyết định số 351/QĐ.HC.05 ngày 8/4/2005 và số 652/QĐ.HC.05 ngày 16/6/2005.
Việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, thu tiền bán cổ phần được hoàn tất từ cuối năm 2005. Tuy nhiên do một số vướng mắt chưa được thống nhất giữa các nhà đầu tư nên việc thành lập công ty cổ phần đến cuối năm 2008 mới thực hiện xong.

Ngày 27/11/2008, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng được tổ chức thành công. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp theo qui định, ngày 1/1/2009 Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng chính thức hoạt động.
Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng có vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm tỷ trọng 25%. Về vi mô tại thời điểm đi vào hoạt động, công ty có vốn tài sản hơn 350 tỷ đồng (≈ 20 triệu USD).

Chức năng hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh mía đường, các mặt hàng công nghệ thực phẩm, đầu tư và các dịch vụ liên quan trồng trọt và cung cấp mía nguyên liệu… Để khai thác tốt các lợi thế hiện có, Công ty tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực: sản xuất điện, ethanol, kho vận, gia công cơ khí, nhà đất.