• Công Ty Cổ Phần Mía Đường Sóc Trăng
    Địa chỉ: 845 Phạm Hùng, P.8, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
    Điện thoại: (0299) 3 822825
    Fax: (0299) 3 822828
    Email: vpct.sosuco@gmail.com

Họ và Tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Nội dung (bắt buộc)