Các loại sâu đục trên mía: một số loại sâu đục mía quan trọng như: sâu đục ngọn, sâu đục thân chấm đen, sâu đục thân màu hồng.
Sau-duc-thanCách phòng trị :

  • Chọn giống mía kháng sâu bệnh
  • Chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng, làm sạch cỏ để sâu không còn nơi trú ẩn
  • Đánh lá già để loại trừ ổ trứng
  • Bón phân đầy đủ và cân đối NPK để ruộng mía phát triển tốt
  • Dùng Basudin 250ND phun ngừa giai doạn cây còn nhỏ hoặc lúc sâu mới nở mới có hiểu quả
  • Dùng Basudin 10H, Regent 0.3G rải vào đọt hay nách lá khi phát hiện sâu đục vào thân.

Tin liên quan: