quy_trinh_ky_thuatCải tạo đất:

 • Đất trồng mía phải được cày, bừa tạo cho đất có độ tơi xốp thoáng khí và bằng phẳng
 • Đất phải làm sạch cỏ, đào mương lên liếp để dễ thoát nước.

Đào hộc với quy cách:

 • Khoảng cách hàng: 1-1,2m
 • Chiều sâu: 10-15cm
 • Chiều ngang 20-25cm

Chuẩn bị giống:

 • Chọn giống: Tùy theo điều kiện và tập quán cánh tác của từng vùng mà bố trí giống
 • Các giống được chia như sau: Nhóm chín sớm, nhóm chín trung bình, nhóm chím muộn
 • Chọn hom: nên chọn mía tơ hoặc mía gốc mùa 1 (6-7 tháng tuổi), cây chua trổ cờ , không sâu bệnh
 • Cách chặt hom: Vết chặt thẳng, mỗi hom dài 30-40cm, có ít nhất 2 mầm tốt.

Xử lý hom:

 • Ngâm hom giống nơi có dòng nước chảy từ 12-24 và ủ 3-5 ngày cho lên mầm
 • Trước khi trồng nhúng hai đầu hom vào dung dịch thuốc trừ nấm như Benlat C. Rovarl… để duyệt trừ nấm
 • Cách đặt hom: đặt một hàng nối tiếp, đặt xiên đặt kiểu nanh sấu, đặt so le. Đối với giống mía đẻ nhánh mạnh nên trồng theo kiểu nối tiếp 1 háng để giảm lượng hom giống và phát huy hết khả năng đẻ nhánh của giống.

Lượng hom giống:

 • 7.000-8.000 kg/ha

Tin liên quan: