Sau thời gian bảo trì, cải tiến, sữa chữa lớn hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng, các khâu sản xuất trong Công ty, sáng ngày 20/10/2016 SOSUCO đã chính thức bắt đầu vào vụ sản xuất 2016 – 2017.
Một số hình ảnh ngày đầu khởi vụ sản xuất:

 

Nguyên liệu mía về đến Công ty.

Nguyên liệu mía qua bàn cân điện tử.

Nguyên liệu mía vào xưởng ép.

Tin liên quan: